Viết thay lời trái tim

Tìm bạn trai
image

Thế giới còn tình cảm thật nào không

Tìm bạn trai
image

Chào anh, người em yêu

Tìm bạn gái
image

Nắm tay nhau đi hết con đường

Tìm bạn trai
image

Chào anh người em mong chờ

Tìm bạn đồng tính nữ
image

Chúng tôi đến đây hỗ trợ các bạn đồng tính

Tìm bạn gái
image

Cho đi chân thành sẽ nhận lại chân thành

Tìm bạn trai
image

Hãy viết nên điều từ trái tim bạn