Tìm bạn trai

Chuyên trang dành cho các bạn gái đi tìm một nửa còn lại của mình. Bài viết xin viết rõ về bản thân, và nguyện vọng về người bạn cần tìm. Nội dung bài viết cần lịch sự, trung thực và tối thiểu trên 200 từ. Bạn có thể gửi ẩn danh (không cần đăng đăng ký thành viên) hoặc không ẩn danh (cần đăng ký thành viên). Sau khi được phê duyệt, bài viết của bạn sẽ được hiển thị công khai.

Chủ đề:  
 • Bài viết

  11

 • Thành viên 5+
 • Hoạt động
  1 month ago
Bài viết gần đây
Tìm bạn gái

Chuyên trang dành cho các bạn trai đi tìm một nửa còn lại của mình. Bài viết xin viết rõ về bản thân, và nguyện vọng về người bạn cần tìm. Nội dung bài viết cần lịch sự, trung thực và tối thiểu trên 200 từ. Bạn có thể gửi ẩn danh (không cần đăng đăng ký thành viên) hoặc không ẩn danh (cần đăng ký thành viên). Sau khi được phê duyệt, bài viết của bạn sẽ được hiển thị công khai.

Chủ đề:  
 • Bài viết

  9

 • Thành viên 5+
 • Hoạt động
Bài viết gần đây
Tìm bạn đồng tính

Chuyên trang đặc biệt dành riêng cho các bạn đồng tính đi tìm một nửa còn lại của mình. Bài viết xin viết rõ về bản thân, và nguyện vọng về người bạn cần tìm. Nội dung bài viết cần lịch sự, trung thực và tối thiểu trên 200 từ. Bạn có thể gửi ẩn danh (không cần đăng đăng ký thành viên) hoặc không ẩn danh (cần đăng ký thành viên). Sau khi được phê duyệt, bài viết của bạn sẽ được hiển thị công khai.

 • Bài viết

  1

 • Thành viên 1
 • Hoạt động