Viết thay lời trái tim

Tìm bạn gái
image

Nắm tay nhau đi hết con đường

Tìm bạn gái
image

Cho đi chân thành sẽ nhận lại chân thành