Vietdate

Chính sách bảo mật

Quy định về quyền riêng tư

Quy định về quyền riêng tư của vietdate.org được soạn thảo để giúp bạn hiểu được chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin mà bạn quyết định chia sẻ, và giúp bạn có những quyết sáng suốt khi sử dụng từng chức năng của vietdate.org tại địa chỉ Website https://vietdate.org (sau đây gọi là “Vietdate ” hoặc “Website” hoặc “Hệ thống”).

Khi sử dụng hoặc truy nhập Vietdate, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Quy định về quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các quy định này, xin bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: support@vietdate.org

1. Thu thập và sử dụng thông tin

1.1. Vietdate là dịch vụ internet dành cho cộng đồng trực tuyến. Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số “Thông tin cá nhân”, ví dụ như tên, địa chỉ email, số điện thoại (thông tin cá nhân này không công khai), số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, cùng ngày cấp nơi cấp, thông tin cá nhân này không công khai), khu vực sinh sống, giới tính và các thông tin khác do bạn cung cấp. Là một phần của thủ tục đăng ký, mỗi thành viên Vietdate tạo một Hồ sơ cá nhân riêng. Hồ sơ cá nhân này bao gồm các thông tin cá nhân (“Thông tin thành viên”).

1.2. Nếu bạn quyết định tương tác với các thành viên khác thì thông tin cá nhân của bạn sẽ được họ biết đến, nhưng lượng thông tin được đưa ra sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ giữa bạn và họ. Bạn nên thận trọng vì các thành viên khác có thể đọc, thu thập, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo mục đích của họ. Họ có thể gửi tới bạn những tin nhắn mà bạn không muốn nhận. Vietdate không chịu trách nhiệm về việc thông tin cá nhân của bạn bị lạm dụng khi bạn đã đồng ý công bố, tuy nhiên Vietdate cung cấp cho bạn công cụ để có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân của bạn một cách dễ dàng nhất có thể.

1.3. Nếu bạn thấy bất kỳ sự lạm dụng hoặc thu thập trái phép về Thông tin thành viên (đó là sự vi phạm nội quy dịch vụ của T Vietdate), hãy vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email support@vietdate.org

1.4. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp Vietdate hoạt động hiệu quả và để liên hệ với bạn về những giao dịch của bạn và các hoạt động khác trên Web site. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi tới bạn những thông báo về những dịch vụ mới của Vietdate hoặc dịch vụ liên kết với các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

1.5. Chúng tôi không cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn. Tuy vây chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thống kê về số người sử dụng hệ thống với các đối tác, các công ty quảng cáo, bao gồm cả bên thứ ba mà chúng tôi có các dịch vụ và quảng cáo liên kết. Những thông tin này không dùng để xác định một cá nhân nào.

1.6. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba, khi việc này chỉ giới hạn trong trường hợp chúng tôi tin tưởng rằng sự chia sẻ thông tin là hợp lý để (1) phù hợp với các dịch vụ của Vietdate, (2) các yêu cầu pháp lý hoặc, (3) được bạn đồng ý.

1.7. Để các hoạt động của Web site đem lại kết quả, bao gồm việc xử lý các giao dịch và hỗ trợ các hoạt động của bạn trên Vietdate, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho đại lý, đại diện, hoặc các đơn vị thầu khoán để họ có thể hỗ trợ chúng tôi về các dịch vụ như: các cách thức chi trả tiền, dịch vụ email và thực hiện đơn đặt hàng của bạn.

1.8. Chúng tôi yêu cầu họ không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

1.9. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của người dùng theo các yêu cầu của cơ quan pháp luật, như: trát ra hầu tòa, lệnh của thẩm phán, hoặc theo quy đinh của pháp luật hiện hành.

1.10. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin khi chưa xác định được những đề nghị của cơ quan pháp luật hoặc của người yêu cầu là hợp pháp theo qui định hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng tài khoản hoặc các thông tin khác của bạn khi chúng tôi cần phải tuân theo yêu cầu của pháp luật, để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, nhằm ngăn chặn sự gian lận hoặc các hoạt động phi pháp khác thông qua các dịch vụ của Vietdate, hoặc để tránh thiệt hại về thân nhân có thể xảy ra. Điều này có thể gồm cả việc chia sẻ với các công ty, luật sư, đại lý, các phòng ban của chính phủ.

1.11. Sửa đổi hoặc xóa thông tin

Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên Vietdate là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức. Bất kỳ thành viên nào muốn hủy bỏ tài khoản trên Vietdate hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: support@vietdate.org Thông tin đã xóa vẫn có thể tồn tại trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian nào đó, khả năng này là rất ít xảy ra. Trong một vài trường hợp đặc biệt khi lấy lại dữ liệu thì thông tin cũ vẫn được hiển thị

2. Bảo mật

2.1. Mật khẩu của tài khoản của tất cả thành viên Vietdate đều được bảo vệ. Vietdate ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ. Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên Vietdate không đảm bảo về tính bảo mật này, và Vietdate không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra. Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự. Vì thế Vietdate hoàn toàn không chịu trách nhiệm do những lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

2.2. Vì email và tin nhắn nhanh không được coi là những phương thức liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân đến Vietdate hoặc các thành viên khác của Vietdate qua dịch vụ email hay tin nhắn nhanh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật của website Vietdate, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: support@vietdate.org

2.3. Thay đổi Quy định về quyền riêng tư của Vietdate

Chúng tôi cập nhật quy định bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng tin trên Vietdate để thông báo quy định mới. Các thay đổi dù nhỏ cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng của người dùng khác hay trái với những gì đã cam kết tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo trên Vietdate trong vòng 30 ngày.

3. Người dưới 18 tuổi

3.1. Người dưới 18 tuổi không được phép đăng ký tài khoản vào Vietdate và Vietdate cũng không có chủ ý thu thập thông tin trên. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ email. Không một người nào dưới 18 tuổi được phép cung cấp thông tin cá nhân đến hoặc trên Vietdate. Trong trường hợp chúng tôi được biết mình đã thu thập thông tin cá nhân từ thành viên dưới 18 tuổi không có sự xác nhận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa những thông tin đó ngay lập tức. Nếu bạn biết có những thành viên dưới 18 tuổi tham gia Vietdate xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email: support@vietdate.org

4. Các liên kết

4.1. Vietdate có thể có chứa các liên kết đến những trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách riêng tư hay quy định bảo mật trên những trang web khác. Quy định bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng với những thông tin thu thập được trên Vietdate

5. Mời bạn bè

5.1. Khi một thành viên của Vietdate mời một người bạn khác tham gia Vietdate, chúng tôi yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email của người bạn đó. Hệ thống sẽ tự động gửi một thư mời đến địa chỉ email của người được mời. Vietdate lưu những địa chỉ email này để tự động thêm vào danh sách bạn bè của người gửi thư mời, đồng thời gửi email nhắc cho thành viên. Vietdate không bán hoặc sử dụng địa chỉ email cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc gửi thư mời và các thông báo cho thành viên. Bạn cũng có thể ngăn chặn các thư mời được gửi tự động từ hệ thống bằng cách chỉnh sửa các tùy chọn trong trang cá nhân của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Quy định về quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: support@vietdate.org