Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn nghiem tuc

Thich du lich, thích bien,an noi lich sự, biết quan tâm chia se, cong viec on dinh, doc lap,chung thuy.

Biet quan tâm chia se, chân thành, chung thuy, cong viec ,kinh te on dinh,neu hop sẻ tien tôi hôn nhân.

Chuyển lên trên