Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tôi va bạn

Tôi nam nay 27 t. .La người ít nói, tram tình. Mong muon co người bạn de chia sẻ niem vui va noi buồn trong cuoc song.tìm ng đi choi nhung ngay ranh roi

bạn tu 27 -30tuoi. La người diem dam . Biet quan tam, tran trong va chăm sóc cho mọi nguoi.

Chuyển lên trên