Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm một nửa cua đời minh

Song giản dị, yêu thuong gd, chia sẻ viec nha, viec gd va chăm sóc con cai cùng người thuong, biết nau an, biết lam viec nha, la người song tình cam. Thich duoc o ben người minh thuong, cùng nhau

nau an vao dip cuoi tuan, hoac đi dao, hoac đi dau cùng duoc, lam gi cùng duoc, mien la cùng người minh thuong.

  • Chuyển lên trên