Tìm người bạn hieu va chia sẻ cùng minh tren chan duong con lai

Tôi thích noi tro va du lich cùng gia dinh , hien tai tôi đang lam Viet tai Cruy, tôi la la bep nhat tai Agios Geogios Alamanou Limallso

Tôi muon tìm mot người bạn hieu va chia sẻ cùng tôi sau nhung chan duong con lai , vi tôi da bi vap nga nen mọi cai gio la kho khan

Chuyển lên trên