Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

ít nói nhung chan tình

minh thi thoai mai vo tu trong cuoc song ko cau ky oi bạn than nha ng biết tram soc cho người khac

ko can xinh dep chi can biết cham oc cho gd va người bạn đời cua minh biết thong cam

Chuyển lên trên