Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

don gian 1 ti, chân thành nhieu hôn sẻ cho ta thay duoc hanh phuc.

tôi la 1 phu nữ song co trach nhiem, yêu thuong con nit, song don gian thích duoc yêu thuong va chia se. sach se. doc lap. lich sự.

hay biết yêu thuong va chia sẻ khi co the. song co trach nhiem. biết lang nghe va biết quan tam.

Chuyển lên trên