tim ban dung nghia

khong thich sự am i, pho truong. thich sự trung thuc. dam làm dieu minh nghi minh thich ma khong so dieu người khac nghi ve minh. tran quy tình ban

se chia nhung buon vui trong cuoc song.

Chuyển lên trên