Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

em co du can dam

Tuy vui vẻ hoa dong nhung ít nói, co chut mac cam vi bạn than la người khuyet tat o chan phai ( nhung van lam duoc mọi thu), thích duoc yêu vi chua ai yêu kkk nhung khong can thuong hai dau nhe. Lam bạn duoc la ok roi.

Can don gian, xem minh la người binh thuong va quan trong la người du can dam (chac khong co ai kkk)

Chuyển lên trên