Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người thuong yêu!

Mong co mot mai am gia dinh voi người minh thuong yêu. Mong muon co người tâm dau y hop de cùng nhau chăm sóc ve sau. Hien tai đang nuoi con trai sinh nam 2012.

Hieu biet, diem dam, bao dung, nghiem tuc trong tình yêu, chung thuy, kinh te on dinh.

Chuyển lên trên