Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm manh ghep đang thật lac

Tram lang va ít nói nen thuong lang nghe nhieu hôn. Van biết the gioi mang rat ao va khong biết co bao nhieu phan thật nhung tôi hy vong sẻ tìm duoc manh ghep con lai cua bạn than.

Cuoc song chang the noi truoc dieu gi, dat ra tieu chuan nhung chua chac sẻ duoc. Tôi chi mong nua kia hay la người dan ong trung thuc, co trach nhiem, hanh dong nhieu hôn hua hen. Dac biết khong hut thuoc. Tôi la người co dao nen mong muon người bạn đời cùng dao.

Chuyển lên trên