Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Ban dong hanh phan con lai cuoc đời!

Tôi la mot người tâm ly, an can, coi mo va thích tu do. Ham hoc hoi va cau tien. Dieu quan trong nhat trong quan he la sự ton trong. Nghe nghiep trong linh vuc dao tao tieng Anh va dich thuat.

Co loi song giản dị. Diu đang va thích tu do. Khong quan trong bạng cap, thu nhap. Biet dung hoa va bao dung.

Chuyển lên trên