Binh thuong

Cviec on dinh.vui vẻ.lo lam .de chieu va hieu chuyen.k hut thuoc.biết nhau ti xa giao.biết nau nuong noi tro rat thích nau an.

Hien lanh,doang hoang,biết noi tro ti.cviec on dinh.kkk the thoi.zalo va Sdt —6.071747.o966—747

Chuyển lên trên