Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn chân thành

La người song noi tâm , tình cam , chan thật thang than .

Tôi tìm bạn tuoi tu 40 – 55 tuoi , chung thuy thật tha biết yêu thuong chia sẻ trong cuoc song de nam tay đi not quang đời con lai .

Chuyển lên trên