Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn lâu dài

Tôi la vui vẻ hoat bat than thien sieng nang lam viec tran trong trong gia dinh.

Tôi muon tìm kiem bạn trai lâu dài 45-57tuoi người đang hoang biết chuyen biết lo cho gia dinh, cam thong chia sẻ yêu thuong lan nhau co cong viec on dinh, neu o Sydney Uc chau cang tot.

Chuyển lên trên