Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn tri ki lâu dài , nghiem tuc , chân thành

Minh que o Long an len hcm lam viec va lap nghiep . Nen mun tìm ai do de tâm sự va tìm hieu một nửa kia lâu dài . Nghiem tuc , chân thành , ton trong nua kia cua minh

Khong phan biết tuoi tac , giau ngheo , xau dep v.vc noi chung la biết cam thong va chia sẻ trong cuoc song . Hop tien xa hôn la Gia Dinh.

Chuyển lên trên