Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm em

minh la người o ben linh vuc ky thuat may tình, minh la người rat nghiem tuc . song trung thuc . đang doc than. minh rat hien . cùng rat kho tình . thích xem phim . , thích đi bien . thích đi du lich .thích nuoi cho , thích nuoi meo. thích đi le chua . minh ghet bao luc ,

nghiem tuc, le phep, trung thuc , ngoan , biết ung xu hop ly trong mọi chuyện ba trong mọi hoan canh . sn 84, sn 85, sn 86, sn 87 hoac sn 88 .am hieu kinh te, ke toan hoac tai chinh.

Chuyển lên trên