Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

*** Day la dau Em o dau *** Duong vao day, anh đang lac loi c giua bien người , biết em o dau ***

Hien lanh. Chan thanh . Gian di. Rat tran trong tình bạn. Biet lang nghe, thong cam. Be ngoai nhin rat tre trung, nang dong. Da ly hôn . Khong co con.

Ket bạn. Tìm bạn de tâm sự, tro chuyen, neu hop sẻ tien xa thanh bạn c 100 nam.

Chuyển lên trên