Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời

Minh hien đang lam Phien dich cho cong ty EH Ha Tay.Rat mong muon thi qua trang de co the tìm duoc bạn đời thuc sự.Quan diem so cua minh la chung thuy, biết nhuong nhin va ton trong nhau

Ban nữ 94 hoac 96 ngoan hien bạn o ha noi ngoai thanh nhe.Biet đời xu voi mọi người xung quanh , biết kinh tren nhuong duoi. Biet noi tro cang tot a

Chuyển lên trên