Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chan thanh

Quang tâm gia dinh ,va mọi người o xa hoi

Tìm người co mot tình yêu thuong du lon voi xa hoi,va co trach nhiem voi gia dinh,co tâm lòng bao dung mọi chuyện ,va lang nghe mọi tình huong ,va biết hai lòng bạn than minh,

Chuyển lên trên