Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đờic rat nghiem tuc

Hoa dong, vui vẻ, biết quan tam, cong viec on dinh, song co trach nhiem, thích kinh doanh, khong hut thuoc, khong co bac ruou che be tha

Biet chia se, chân thành, hien hau, biết nau an va cham lo gia dinh, khong bai bac

Chuyển lên trên