Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

VI ta can nhau

La người de coi, hieu chuyen, nhe nhang, ít nói, tình tình vui vẻ, biết cach chăm sóc bạn than va cham lo gia dinh

Nguoi dan ong hieu biet, diem dam, song thật lòng, tình cam, biết tran trong nhung gia tri song tot dep cua gia dinh.

Chuyển lên trên