Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Don gian vui tin biết lo va le phep

Minh thit tu hieu nhau k can phai noi ra.mjnh biết cs k nhu mjnh mong muon.vj vay nen chia sẻ hoa hợp với nhau 9 vj vay mjnh mọi hieu nhau hôn va mjnh sẻ đi voi nhau het cuoc đời

Gian đi an noi nhe nhan chj can vay thui vj mjnh biết k ai la hoan hao ca

Chuyển lên trên