Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời

Tinh thật tha, trung thuc, cong viec tâm on. Tôi cau toan trong mọi viec, k cau ky. Tôi de tình de kết bạn voi nhieu người nhung kho tình de tìm bạn đời!

Ban nữ 38 – 44t, hien, diu dang, nhe nhang, biết lang nghe de chia sẻ va cùng đi het duong đời con lai.

Chuyển lên trên