Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Trai hien tim ban doi

It noi, chan thành , cau tien, thich sự tai nang !

Nghiem tuc,chan thành, co mong muốn ca hai cùng co gang de co cs tot hôn huong toi sự can bang !

Chuyển lên trên