Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Minh huan minh đang tìm 1 bạn nữ de tìm hieu

Hien tai minh đang tham gia nvqs. Song hoi noi tam. thang tình nen ai chua tiep xuc nhieu de hieu lam.

Minh muon tìm bạn nữ vui vẻ hay noi mot ti ngoai hinh ko can Phai qua xinh san quan trong la biết thong cam chăm sóc gia dinh .biết nau an. Do minh đang cong tac xa nen mong bạn gái co the thong cam

Chuyển lên trên