Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người thuong!

Kha nhut nhat, song khep kin, hien lanh, biết quan tâm den người khac..

Biet cham lo cho gia dinh, biết sựy nghi,yeu thuong mọi nguoi, la người truong thanh, co y chi,chinh chan, chân thành,ko gia đời,ko dao hoa,ko khoac loac, song thoai maic cv on dinhc

Chuyển lên trên