Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Mot người yêu k coi trong vat chat hay sac dep

La mot chang trai mien tay chan chat, thật tha hien đang song va lam viec tai Dong Nai, mong co the tìm duoc mot người binh thuong biết cu xu, hieu thao, biết quan tâm chăm sóc cho nhau

Gui e! Vo tương lai cua a! Sao e tron a lau the E tron a hai muoi may nam roi, a tìm hoai chua thay! Vi e tron a lau qua nen me a sựot ngay thuc giuc bat a đi tìm e. Vi e tron a lau qua ma đi dau a cùng bi hoi gngười yêu chau lam gih; gkhi nao a cuoihcE, e đang lam gi Bao gio minh cuoi ha e Ho cu mac dinh a co e roi kia e! Vi e tron a lau qua ma a gap bao nhieu rac roi, bao nhieu người hoi, bao nhieu người gan ghep, bao nhieu ba mai ong mọi xuat hienc Vi chua duoc gap e lan nao, nen a chi biết tuong tuong ve e! E trong tuong tuong cua a la mot co gái hieu biet, chân thành chung thuy. Di theo hinh tuong do, a da gap duoc nhieu nguoi, cu nghi do la e, nhung van khong phai e a! E, vay rot cuoc e đang o dau Lieu e đang hoa than vao 1 trong so nhung người xung quanh a changDu la ai thi a cùng mong e xuat hien đi e. A muon e xuat hien, de om anh thật chat e vao lòng va a đời e lau lam roi e co biết k

Chuyển lên trên