Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm mot người chân thành, lo lang, yêu thuong gia dinh nho

.Thich nhe nhang, tình camc muon xay dung 1 gd nho de khi vui hay buồn deu co ng chia sẻ cung.

Mot người biết lo lang xay dung gia dinh. Hai hoa ve cuoc song, ko can qua kiem thật nhieu tien. Vi muon ca 2 cùng xd, biết lang nghe, giu loi huac yêu thuong vk con va ton trong lan nhau.

Chuyển lên trên