Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm mot người dan ong biết bao ve, che cho cho người yêu cua minh

Cuoc đời la mot bạn nhac, not thang not tram cùng anh ghi len!

Cong viec on dinh, la người song vi gia dinh, chân thành, coi mo, nam tình khong nho nhen, lich sự va biết chăm sóc bạn gái!

Chuyển lên trên