Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

ko phai 1 người con ngoan, ko phai 1 người cong dan tot. nhung sẻ la người chong người cha tot

song noi tam. co trach nhiem.. song thang , ko o gia duoc

Da 1 lan do vo.. mong muon tìm dc 1 ng hieu va thong cam cho minh. De cùng nhau song not quang đời con lai..

Chuyển lên trên