Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm một nửa cua minh

Coi mo vui vẻ va hoa dong song huong thien.khong chin ba hai khong mot chin sau kg nam. Hy vong tìm duoc người dong cam. Ai qtâm co the gioi thieu qua ve minh em sẻ lien lac lai. Cam on mn da quan tâm va doc hs cua em. Chuc mọi người tìm duoc bạn đời nhu y va hanh phuc.

Khong vuong bạn gia dinh, nghe nghiep on dinh la người đang hoang tuoi tu 45 tro len den 65t. Khong kết bạn voi người it tuoi. Ai muon co mọi quan he nghiem tuc thi nt em sẻ tra loi.

Chuyển lên trên