Tri ki

Gian đi , khong cau toan .. yêu thien nhien va thực tế . Doi luc lãng mạn , song noi tâm ..

Chan thanh , giản dị , nhay cam va bao dung đời phuong c. nghiem tuc trong mọi quan he.

Chuyển lên trên