Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Can lay vo

Co cong viec on dinh. Song va lam viec tai Ha Noi. Ngoai hinh ua nhin. Chung thuy, song tình cam, tran trong cuoc song, yêu thien nhien. Biet cham lo cuoc song gia dinh. Hy vong tìm duoc người de “thuc lau mọi biết dem dai” khi do chac chan sẻ co nhan xet chinh xac, khach quan ve tôi.

Ban đời

Chuyển lên trên