minh la dan Vp, cong tac trong 1 cq nha nuoc,da ly hôn, mong lam quen bạn nam tu 42 tuoi tro len

minh la dan VP, cong tac tai Hn, trinh do Thac sy, da ly hôn, la người yêu dong vat va thích nau an(vi ko co nhieu time vao mang XH, nen cac bạn co the LLDT voi minh: (ko chin mot bon chin mot bon bay sau mot)

minh la cong chuc nen cuoc song kha don gian va thuan tuy, minh muon kb voi cac bạn nam biết dong cam, chia se

Chuyển lên trên