Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chan thanh-nghiem tuc

thang-that-nghiem tuc

-minh khong biết nhu cau cac chi em tìm bạn đời cua minh nhu nao ma trai o viet nam đang len thi rat it cmt lam quen cua cac bạn nữ ma chi co trai viet kieu hoac ngoai quoc thi cac bạn lao vao cmt xin lam quen,

Chuyển lên trên