em song giản dị va can nhat tình cam chân thành

Minh la mot người phu nữ song noi tam.mong muon cham lo cho to ap cua minh nhu chong va con.hieu thao voi ba me.kinh ne bạn be.minh la người song rat tình cam len mong muon tìm mot người cùng canh ngo va la người dan ong thanh dat mot chut.thật Long thi hay nt ghet gia đời lua loc.!

Mong muon tìm duoc người cùng canh ngo song tình cam nhu minh ko duoc lua loc đời cha hay co tình lang đang la minh rat ghet.neu duoc người thanh dat mot chut thi minh het lòng yêu thuong tien xa hôn.!

Chuyển lên trên