Em nghiem tuc

Co trinh do hoc van, tình ngay thang, trung thuc. Co cong viec on dinh. Xin vui lòng chat tren zalo vi trong gio lam viec minh kg tien de noi chuyen. Thanks

trung thuc, thang than biết lang nghe, chia sẻ va co thu nhap on dinh.

Chuyển lên trên