Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tim

La mot người hoat bat cham chi, quan tâm mọi nguoi, thích chăm sóc cho gia dinh

Ban nam tren 40 tro len, ua nhin, chung thuy, khong quan trong giau ngheo, co viec lam. Tinh tình vui vẻ, hoa dong,

Chuyển lên trên