Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm mot người dan ong xung dang, chân thành va thanh dat!

Tu tin va sanh dieu. Luon vui vẻ va biết the nao la hanh phuc! Biet cach cam thong va luon chân thànhc

La dan ong hieu biet, Nam tình va thanh dat. Tuoi tu 1972-1967

Chuyển lên trên