Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Anh đi tìm em

Tôi la mot người tram tình,khong thích hua nhieu,va cùng khong thích lam nhieu tro,nhung tôi sẻ lam tất cả vi người tôi yêu

Vui tình,biết quan tâm va thau hieu người khach ..

Chuyển lên trên