Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Co duyen sẻ gap

Nghe nghiep tâm on. Cuoc song giản dị, vui vẻ, hoa dong, chân thành voi mọi nguoi. Song co ne nep, gon gang, sach se, lich sự. Yeu cai dep va ve trong sang. Niem tin va lòng thuy chung la nen tang vung chac cho mot mọi tình va cùng la mot mai am gia dinh hanh phuc sau nay.

Yeu thuong thật lòng, khong gia đời, ” thuy chung ” sựot đời. Khong phan biết tuoi tac, sang hen, giau ngheo. De diu nhau đi het quang đời con lai

Chuyển lên trên