Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn nữ tri ky

Thich kinh doanh dau tu, luon co gang hoan thien bạn than minh. Uoc cuoc song vui vẻ, giup ich cho xh. Tinh tình hoa dong nhung ít nói, biết lang nghe,

Vui ve, hien, dam dang, biết yêu thuong, biết chia sẻ va dong vien. Co mo uoc lon, dac biết la chân thật, khong gia đời. Biet cham lo cho mg khac

Chuyển lên trên