Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người y lâu dài

Tôi la mot y si dam nhiem mot chuc vu chac soc cho can bo cong nhan vien cong tay nha nuoc viet nam tai campuchia. Tôi khong co thoi gian de tìm mot người bạn con lai cho đời minh tôi mong chuong trinh giup tôi lam quen va tìm hieu ve mot co gái tôi xin cam on

Tôi ten : ho trung dan

Chuyển lên trên