Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm người biết tran trong de yêu thuong chia se

Song hoa dong voi mọi người biết truoc biết sau chung thuy khong vu loi. Ghet gia đời va nhung bat binh trong cs.. An noi khong dc kheo song rat tình cam chân thành

Nguoi co the cùng tôi chia sẻ mọi buồn vui trong cs cùng đi đến ben bo hoac cùng chung con duong..

Chuyển lên trên