Tìm bạn lâu dài

Vui ve. Hai huoc. Co thu nhap tot. Co hoc thuc kha cao. Khong dep trai nhung ua nhin. Gioi. ngoai ngu. Thich mang niem vui den bạn đời neu phu hop.

Nu tuoi 36-48. Doc than hoac ly di. Nu tình. Co nhu cau tìm cuoc song vui vẻ, thanh binh de đi not nhung nam thang con lai. Ua nhin va nữ tình.

Chuyển lên trên