Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn chia sẻ vui buồn

Song binh đang biết quy trong tình bạn .ghet da đời

Chung thuy biết thuong yêu mọi người xung quanh.co tình than trach nhiem. khong kết bạn voi nhung người nho tuoi.

Chuyển lên trên